Сервизна дейност

Ние от ТС ЕООД предлагаме решения, съобразени с нуждите и желанията на всеки клиент. Поставяме акцент върху консултирането и работата с нашите клиенти по целия път от първоначалния контакт до въвеждане в експлоатация на съоръженията, като нашия екип дава разяснения по всички въпроси. След въвеждане в експлоатация на съоръженията ви предоставяме нужната документация. Фирмата поддържа складовата си база с резервни части така, че да може да извърши навременно и качествено сервизно обслужване. Паралелно с това се предлага и обучение на персонала за работа със съоръженията. Нашият екип за сервизна и извънсервизна поддръжка ще се отзове в най-кратки срокове при възникнали аварии и преоборудване на вашите машини. Поддържаме бетонови и варови центри, рециклатори за отпадъчен бетон, вибрационни ситови агрегати, винтови и лентови транспортьори. Фирмата предлага поддръжка и резервни части за бетонови възли на „Ивена“ АД гр. Червен бряг.

* фирмата извършва ремонт на място в максимално кратки срокове;

* сервиз на електро и пневматична система;

* богат асортимент от резервни части.

Препоръчваме модернизация на остарялото оборудване с цел повишаване на производителността и ефективността на вашата работа.

Можете да разчитате на нашият дългогодишен опит, професионализъм и коректност, които да допринесат за развитието на вашият бизнес.