Сервизна дейност

Ние от ТС ЕООД предлагаме решения, съобразени с нуждите и желанията на всеки клиент. Поставяме акцент върху консултирането и работата с нашите клиенти по целия път от първоначалния контакт до въвеждане в експлоатация на съоръженията, като нашия екип дава разяснения по всички въпроси. След въвеждане в експлоатация на съоръженията ви предоставяме нужната документация.Фирматаподдържа складовата си база с резервни части така, че да може да извърши навремено и качественосервизно обслужване. Паралелно с това се предлага и обучение на персонала за работа със съоръженията.Поддръжка на всички видове бетонови и варови центри, рециклатори за отпадъчен бетон,вибрационни ситови агрегати, винтови и лентови транспортьори. Фирмата предлага поддръжка и резервни части за бетонови възли на „Ивена“ АД гр. Червен бряг. * фирмата извършва ремонт на място в максимално кратки срокове; * сервиз на електро и пневматична система; * богат асортимент от резервни части.