ТС ЕООД – Производство на бетонови възли

 

Уважаеми Дами/Господа,
Развиваме дейност от 1993 г. и сме специализирани в производството на бетонови възли и пълна гама резервни части за тях. Фирмата разполага със собствена производствена база 1000 м 2, производствено хале и 4000 м 2 открита площ. Произвеждаме и доставяме мобилни и стационарни възли, силози по спецификация на клиента, бункери по зададени от вас размери и големина,транспортни ленти, рециклатори за отпадъчен бетон, кофи за инертен материал, бъркалки и други възли и части, нужни на вашият бетонов възел. Произвеждаме нови бетонови възли по спецификация на клиента до 120 м³/час, както и основно преоборудване на машини. Ние се стремим да отговаряме на всички ваши критерий и изисквания, като предлагаме максимално качество на произведените от нас изделия. Ние ще ви помогнем да изберете най-подходящите решения за вашите нужди. Нашите продукти са произведени с използване на методи и технологии които да гарантират на нашите клиенти високо качество, производителност и надеждност. Иновативното мислене на нашите специалисти ще ви помогне да изберете най-подходящите решения за вашите нужди. Всички наши продукти са произведени с използване на най-нови методи и технологии които да гарантират на нашите клиенти високо качество, производителност и надеждност. Ние се стремим да осигурим бързо и комплексно обслужване на машината, а също така и обучение на вашият персонал. Предлагаме пълно гаранционно и извън гаранционно обслужване на вашите машини.
Можем да Ви предложим следното:

„TC” EOOД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001- 0861-C01 за проект „Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „TC” EOOД по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от  188 000 лв. (111 860 лв. – европейско и 19 740 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 14 месеца.

Проектът има за цел внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на ТС ЕООД. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация 1 брой електрохидравличен абкант, 1 брой триролкова електрохидравлична огъваща машина и  брой 1 електромеханична гилотина.