ТС ЕООД – Производство на бетонови възли
Производство на бетонови възли

Уважаеми Дами/Господа,
Развиваме дейност от 1993 г. и сме специализирани в производството на бетонови възли и пълна гама резервни части за тях. Фирмата разполага със собствена производствена база 1 дка. производствено хале и 4 дка. открита площ. Произвеждаме и доставяме мобилни и стационарни възли, инженерни съоръжения и комплексни решения за вашите нужди. Ние се стремим да отговаряме на всички ваши критерий и изисквания, като същевременно предлагаме максимално качество на произведените от нас изделия. Иновативното мислене на нашите специалисти ще ви помогне да изберете най-подходящите решения за вашите нужди. Всички наши продукти са произведени с използване на най-нови методи и технологии които да гарантират на нашите клиенти високо качество, производителност и надеждност. Ние се стремим да осигурим бързо и комплексно обслужване на машината, а също така и обучение на вашият персонал. Предлагаме пълно гаранционно и извън гаранционно обслужване на вашите машини.
Можем да Ви предложим следното:

Също така проектираме и произвеждаме нови бетонови възли по спецификация на клиента с производителност до 120 м³/час. Извършваме основно преоборудване на машини

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ТС“ ЕООД, с  предмет: „Закупуване на един брой електрохидравличен абкант, един брой триролкова електроходравличан огъваща машина и един брой електромеханична гилотина“.

Срок за подаване на офертите: 01.06.2016 г.
Допълнителна информация:
Валидна до сряда 01 юни 2016 г.
Възложител „ТС“ ЕООД

„TC” EOOД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001- 0861-C01 за проект „Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „TC” EOOД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от  188 000 лв. (111 860 лв. – европейско и 19 740 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 14 месеца.

Проектът има за цел внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на ТС ЕООД. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация 1 брой електрохидравличен абкант, 1 брой триролкова електрохидравлична огъваща машина и  брой 1 електромеханична гилотина.

Ние от ТС ЕООД предлагаме решения, съобразени с нуждите и желанията на всеки клиент. Поставяме акцент върху консултирането и работата с нашите клиенти по целия път от първоначалния контакт до въвеждане в експлоатация на съоръженията, като нашия екип дава разяснения по всички въпроси. След въвеждане в експлоатация на съоръженията ви предоставяме нужната документация.Фирмата поддържа складовата си база с резервни части така, че да може да извърши навремено и качествено сервизно обслужване. Паралелно с това се предлага и обучение на персонала за работа със съоръженията. Поддръжка на всички видове бетонови и варови центри, рециклатори за отпадъчен бетон,вибрационни ситови агрегати, винтови и лентови транспортьори. Фирмата предлага поддръжка и резервни части за бетонови възли на „Ивена“ АД гр. Червен бряг.