Производствена база

Машини

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ закупихме

Фирмата разполага и със следните машини за металообработка:

…..и не на последно място нашето желание да изпълним вашето желание!